Recent Features

Feature Date Symbol Entry Price Last Price Current %
Gain/ Loss
30 day
Max % Gain 
 Jun 21, 2019 JBT 118.26 116.27 -1.68% 1.11% 
 Jun 20, 2019 MRKR 7.00 7.68 9.71% 14.29% 
 Jun 19, 2019 CDNS 71.44 71.28 -0.22% 2.31% 
 Jun 18, 2019 STAA 28.41 28.62 0.74% 4.47% 
 Jun 17, 2019 ZYXI 9.50 11.73 23.47% 23.47% 
 Jun 14, 2019 SBUX 84.24 83.65 -0.70% 0.70% 
 Jun 13, 2019 KURA 18.52 19.17 3.51% 9.34% 
 Jun 12, 2019 EMP.A:CA 31.21 31.17 -0.13% 4.17% 
 Jun 10, 2019 ADI 106.55 112.90 5.96% 7.33% 
 Jun 07, 2019 FIS 122.54 121.22 -1.08% 2.22% 
 Jun 06, 2019 ARNC 23.28 24.30 4.38% 6.10% 
 Jun 05, 2019 BRO 32.58 33.22 1.96% 2.69% 
 Jun 04, 2019 L 52.94 54.15 2.29% 2.57% 
 Jun 03, 2019 ADW.A:CA 13.40 13.84 3.28% 5.22% 
 May 31, 2019 AIHS 5.47 2.86 -47.71% 0% 
 May 30, 2019 OPRA 12.18 11.05 -9.28% 0% 
 May 29, 2019 ZG 41.95 45.20 7.75% 14.26% 
 May 28, 2019 HDB 124.02 127.53 2.83% 4.59% 
 May 27, 2019 CHR:CA 7.55 7.79 3.18% 5.56% 
*% gain is based on highest price gain in 30 days after feature.

Stock of the day 30 day average return:

5.52%